Reglement for færden i området


PARKERING

Parkering er kun tilladt på de af resortet anlagte p-pladser. Kørsel og parkering i græsset og på stierne er ikke tilladt. Dog kan stierne benyttes i forbindelse med af- og pålæsning.

FÆRDSEL PÅ RESORTET

Højeste hastighed for kørsel på vejene i resortet er 40 km/t. Til færdsel gennem resortet benyttes de anlagte stier. Disse stier må kun benyttes til fods, på cykel og i golfcarts. 

FÆRDSEL PÅ LÜBKER GOLF COURSE

Færdsel på golfbanen er kun tilladt for golfspillere, som enten er medlem af Lübker Golf Klub eller har betalt greenfee. Øvespil eller anden færdsel og leg er ikke tilladt på golfbanen.

Kørsel med golfcarts

 • Føreren skal være fyldt 18 år og have kørekort.
 • Al kørsel er omfattet den danske færdselslov.
 • Kørsel og ophold i køretøjet foregår på eget ansvar.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig uden på køretøjet under kørsel.
 • Der må maks. være 2 personer i køretøjet.
 • Ved kørsel i beruset tilstand vil bilen blive inddraget.
 • Golfbilen må kun anvendes på golfbanen, p-pladsen, området omkring Lübker Lodge samt ved Driving Range.
 • På golfbanen må der KUN køres på de anlagte stier samt fairways.
 • Der må IKKE køres i rough eller semi-rough.
 • De anviste markeringer for golfbil færdsel på banen skal følges.
 • Kørsel på, eller krydsning af Ramtenvej og Grenåvej er ikke tilladt.
 • Kørsel på Gjerrildstien er ikke tilladt – dog må stien krydses.

HUSDYR

Husdyr SKAL holdes i snor overalt. Efterladenskaber skal opsamles/medtages.

 

Reglement for ophold i boliger


RYGEPOLITIK

Alle boliger er røgfri. Ved rygning udenfor skal de opstillede askebægre benyttes. Der må ikke efterlades cigaretskodder på stier eller i naturen.

AFFALD

Køkkenaffald, pap, papir og flasker sorteres og lægges i separate affaldsbeholdere, som findes bl.a. ved Lübker Allé 120 i område Syd, ved boldbanen i område Nord og til venstre for Lodge-bygningen.

 • Stil ikke affaldet uden for boligen, da der er risiko for, at dyrene går i det.
 • Storskrald SKAL afleveres på genbrugsstationen. Nærmeste genbrugsstation ligger i Ryomgård på Industrivej.
  Find vej her

Støj og fest

Der skal være ro fra kl. 22.00 om aftenen til kl. 6.00 om morgenen. Vi henstiller i øvrigt til de ordinære principper om god skik og hensyntagen til de omkringboende.

AFREJSE

Afrejse sker senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Forlad venligst boligen i samme stand, som ved ankomst.

 • Luk vinduer
 • Sluk lys, elartikler m.m.
 • Affald sorteres og lægges i affaldscontainerne.