COVID - Beskyt dig selv og andre

COVID-19 - hvordan forholder vi os på Lübker

OBS! Dele af resortet er midlertidig lukket - se mere her

Du kan trygt besøge Lübker Golf & Spa Resort. Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens forholdsregler for at mindske risikoen for COVID-19 smitte. Vi opfordrer alle vores gæster til også at følge disse anvisninger.

  • Vask dine hænder ofte og brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på ekstra rengøring
  • Undgå steder med tæt kontakt til mange mennesker – hold afstand
Spa faciliteter hos Lübker

Ekstra forholdsregler

Vi har valgt at nedjustere vores max belægning, således der er færre besøgende på samme tid i Spa & Wellness.

Håndhygiejne
Vi har opsat ekstra håndspritstationer i alle afdelinger. Vi beder vores gæster vaske hænder og benytte håndsprit hyppigt. 

Ekstra rengøring
Vi har forhøjet hygiejne- og rengøringsindsatsen i både hovedbygningerne og boligerne. Flader, som berøres jævnligt – fx dørhåndtag, trappegelænder, diske osv. desinficeres løbende efter skemalagt procedure.

Medarbejdere
Medarbejdere i alle afdelinger har skærpet hygiejnen til højeste niveau. Opstår den mindste mistanke om smitte i medarbejderens omgangskreds, pålægges vedkommende karantæne.

Subtropisk badeland

Ikke større risiko for smitte i svømmehaller

Flere af vores gæster har spurgt ind til, om der er forhøjet risiko for COVID-19 smitte i Subtropisk Bad og i Spa. Her kan du se, hvad Dansk Svømmeunion og læge Peter Qvortrup Geisling skriver ang. svømmehaller og klorvand: https://www.svoem.dk/nyheder/nyhed/?id=4999

Vi beder naturligvis alle gæster være særlig opmærksomme og følge vores vaske- og hygiejneråd ekstra grundigt.