Handelsbetingelser i forbindelse med fitnessmedlemskab


Nedenfor finder du de vilkår og betingelser, som er gældende i forbindelse med oprettelse/opsigelse samt brugs- og betalingsregler for fitnessmedlemskab hos Lübker Square


Alle medlemskaber er personlige, og kan ikke benyttes af andre.

Ændringer i persondata, fx. navn, adresse, telefonnummer og email skal straks meddeles til Lübker Golf Resort.
Du kan læse om vores privatlivspolitik her.

Ved indmeldelse betales oprettelsesgebyr på 200,- 

Fitnessmedlemskabet træder i kraft, når der er sket effektiv betaling, hvorefter medlemskabet løber i 1 måned ad gangen.

Medlemskabet forlænges automatisk. Ønskes opsigelse af medlemskabet skal det ske skriftlig  per mail til: wellness@lubker.com senest løbende måned plus en måned før ønsket afslutning. Opsigelse er først gældende når medlemmet har modtaget en bekræftelse fra Lübker Golf Resort.

Medlemsskabet kan ikke opsiges i en beroperiode.

Ved manglende effektiv betaling inden den nye medlemsperiode begynder, vil medlemskortet blive spærret for adgang til faciliteterne.

Medlemskortet skal indlæses på fremmødeskærmen ved hvert besøg før faciliteterne kan benyttes.

Bortkommer medlemskortet skal dette meddeles til Lübker Square, som udleverer et nyt mod betaling af gebyr.

Medlemskabet kan berosættes mod et gebyr på 50,-

 

Ordensreglement hos Lübker Square

Almindelig god opførsel på Lübker Square’s område forventes af alle.

Disrespektfuld opførsel, misbrug af inventar, gæstekort og tilsidesættelse af regler i almindelighed giver Lübker Square ret til at inddrage medlemskabet omgående.

Al færden på Lübker Square’s område sker på eget ansvar.

Personer under 16 år har kun adgang til fitnesscenteret ifølge med en voksen (forudsat at fitness er en del af medlemskabet).

Lübker Square kan ikke drages til ansvar for evt. tyveri og/eller skader pådraget i/sket i eller uden for Lübker Square’s faciliteter.

Ved mistanke om indtagelse af ulovlige præstationsfremmende stoffer (fx. doping), bortvises det/de givne medlem/medlemmer med øjeblikkelig virkning uden refusion af kontingent.

Der er rygeforbud overalt i Lübker Square.Ved underskrift af aftalen erklærer medlemmet samtidig at have læst og forstået såvel vilkårene for medlemskabet som ordensreglementet for benyttelse af faciliteterne.