Lübker holdtræningsforløb


Ved oprettelse af holdtræningsforløb hos Lübker Golf & Spa Resort accepterer du følgende handelsbetingelser samt vores privatlivspolitik. Du accepterer ligeledes Lübker Golf & Spa Resorts ordensreglement og den til enhver tid gældende persondatapolitik.

Dine oplysninger
For at kunne tegne et holdtræningsforløb hos os, beder vi dig ved indmeldelsen om at oplyse dit navn, adresse, e-mailadresse samt telefonnummer og betalingsinformationer. Såfremt der foretages ændringer i dine kontraktoplysninger, bedes du sikre, at vi får tilrettet dine data hos Lübker Golf & Spa Resort. Du kan kontakte os personligt i Lübker Square eller pr. mail til wellness@lubker.com, og vi vil hjælpe dig.

Mails med information
Ved indmeldelse giver du samtykke til, at Lübker Golf & Spa Resort må sende dig informationsmails, hvis formål er at holde dig opdateret i forhold til ændringer i dit holdtræningsforløb, nyheder, tiltag mv. Du har altid mulighed for at til- og fravælge, hvilke typer af informationer du ønsker at modtage fra os. Dette kan du gøre ved at henvende dig i Lübker Square eller sende en mail til wellness@lubker.com.

Kvittering og ophør
Kvittering for køb af dit holdtræningsforløb fremsendes til den mailadresse, som du har registreret på din profil hos os. Når du tilmelder dig Lübker Golf & Spa Resorts holdtræningsforløb, træner du fast en gang om ugen på lukkede hold. Disse forløb betales ved tilmelding og ophører automatisk efter 8 træningsuger. Bemærk at perioden for holdforløb er defineret ved tilmelding. Et 8 ugers forløb kan strække sig over længere tid end 8 uger, da der aldrig er træning i skolernes ferier.

Afmelding/opsigelse
Holdtræningsforløb kan ikke opsiges eller sættes i bero men udløber automatisk efter den betalte periode.
Afmelding fra hold kan ske senest 14 dage før holdstart mod et ekspeditionsgebyr på 150 kr. Derefter er tilmeldingen bindende med fuld betaling.

Ændringer i dit holdtræningsforløb
Såfremt der foretages ændringer i dit holdtræningsforløb, vil du blive informeret pr. mail og SMS via den mail og det mobilnummer, som er registreret på din medlemsprofil hos os.

Misbrug
Dit holdtræningsforløb er personligt, og det må ikke benyttes af andre. Ved misbrug af holdtræningsforløb kan Lübker Golf & Spa Resort vælge at sætte holdtræningsforløbet til øjeblikkeligt ophør.

Helbredstilstand
Træning hos Lübker Golf & Spa Resort sker på eget ansvar, og du er selv ansvarlig for, at din helbredstilstand tillader træning på holdaktiviteter. Vi kan i Lübker Golf & Spa Resort ikke tage ansvar for personskader som følge af forkert træning, ulykker eller lignende.

Værdier
Vi anbefaler, at du altid opbevarer værdigenstande i aflåst skab i omklædningsrummene under træning. Lübker Golf & Spa Resort bærer ikke ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.Ordensreglemet hos Lübker Square

 • Almindelig god opførsel på Lübker Square’s område forventes af alle, og medlemmer skal til enhver tid overholde gældende regler. Overtrædelse af reglerne kan medføre ekskludering/ophør af holdtræningsforløb.
 • Der er rygeforbud overalt i Lübker Square.
 • Inden entré til bassinerne/badene i alle afdelinger skal der foretages en grundig afvaskning af hele kroppen uden badetøj samt hårvask med shampoo.
 • Al færden på Lübker Square’s område sker på eget ansvar. Lübker Square kan ikke drages til ansvar for evt. skader pådraget i eller uden for Lübker Square’s faciliteter.

Ordensreglemet i Subtropisk Bad

 • Af hygiejniske årsager er det meget VIGTIGT, at du følger badereglerne før og under dit ophold. Dvs. grundig afvaskning af hele kroppen uden badetøj og efter toiletbesøg samt hårvask med shampoo.
 • Blebørn skal ALTID bære badeble OG tætsiddende blebadebuks godkendt til formålet. Begge dele kan købes i shoppen.
 • Hovedspring er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at løbe.
 • Rutsjebanen må kun benyttes af 1 person (over 6 år) ad gangen. En voksen kan på eget ansvar medbringe et barn over 3 år foran sig.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager er ophold i rutsjebanens landingssliske strengt forbudt.
 • Børn under 12 år skal være ledsaget af en voksen (min. 18 år).
 • Der er ikke livredder eller opsyn i Subtropisk Bad. Ophold og badning sker således på eget ansvar.