Vigtig information

Opsigelse eller ændring af medlemskab


Ønsker du at ændre dit medlemskab for kommende sæson – herunder:

  • Udmeldelse
  • Konvertering til et billigere kontingent

så skal Lubker Golf Klub altid have skriftlig besked senest den 31. juli (hvilket er 3 måneder før sæsonens udløb). Overskridelse af fristen accepteres ikke. Ændringen i medlemskabet vil først have effekt fra den kommende sæson, og tidligst fra den 1. november.

Ovenstående fremgår af klubbens vedtægter § 5, som kan findes her.
Kopi af vedtægterne fremsendes gerne ved henvendelse til Front Office på golf@lubker.com.

Du kan dog til enhver tid konvertere fra et flex-medlemskab eller andet billigere medlemskab til et dyrere medlemskab mod at betale differencen.

UDMELDELSE ELLER ÆNDRING SKAL FREMSENDES SKRIFTLIGT

Alle ændringer SKAL altid fremsendes skriftligt til golf@lubker.com, således at både du som medlem og golfklubben har dokumentation for, at ændringen er foretaget rettidigt. Du har som medlem selv ansvar for at kunne dokumentere en ændring, herunder udmeldelse – vær derfor venligst opmærksom på, at du modtager en bekræftelse fra klubbens sekretariat, særligt ved udmeldelse.
Der kan ikke dispenseres fra ovennævnte frist for udmeldelse, og dermed heller ikke mulighed for at få dele af kontingentet tilbagebetalt ved udmeldelse midt i sæsonen.  

 

Sidste frist fastholdes ud fra klubbens vedtægter bestemt af medlemmerne
Vi er som udgangspunkt åbne og imødekommende. Derfor kan det måske undre, at klubbens administration ikke også er fleksible i forhold til tidsfristen for ændring af medlemskab.

Dette skyldes først og fremmest, at golfklubben administreres efter de vedtægter, der er bestemt af klubbens medlemmer på generalforsamlingen, specifikt § 6 som findes tilsvarende i mange golfklubber. Årsagen til denne bestemmelse er, at golfklubber adskiller sig fra andre idrætsklubber og foreninger – bl.a. særligt ved deres ejerskab og ved at have nogle anderledes store driftsbudgetter.

Næste sæsons kontingent for klubbens medlemmer fastsættes ud fra budget og forventning til årets udgifter og indtægter. Det er derfor vigtigt, at klubben kan budgettere og forudse fremtiden så præcist som muligt, og i god tid før næste sæsonstart den 1. november. Dette er i alle medlemmers samlede interesse og foreningens fælles bedste.

Klubbens administration her derfor IKKE mulighed for at gradbøje de medlemsbestemte vedtægter eller give særlige undtagelser. 


Særligt for juniorer og deres forældre
Bemærk, at klubbens vedtægter udmeldelsesreglerne er ens for alle og ikke skelner mellem børn, unge og ældre. Da børn sjældent selv er opmærksomme på dette – og oftere end voksne shopper rundt imellem forskellige idrætsgrene – bedes du som formynder være særligt opmærksom på at få udmeldt dit barn inden for tidsfristen, såfremt der kan være udsigt til ændringer for næste sæson. Barnet er selvfølgelig altid velkommen til at indmelde sig igen til næste sæson.Mange tak for jeres forståelse