Hjerteforeningens logo

Få motion og en uovertruffen naturoplevelse


Velkommen til en helt unik Hjertesti på 5 km

Vi har i samarbejde med Hjerteforeningen afmærket en 5 km rute, hvor det skønneste af naturen og danmarkshistorien kan opleves på tæt hold. Udover at få motion kan du se alt fra sjældne orkidéer, smukke vandhuller og et rigt dyreliv til spændende fortidslevn. Langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo.

Natur og løberute ved Lübker

Velegnet til både gang, løb og picnic

Stien er en integreret del af Lübker Golf & Spa Resort og egnet til både gang, løb og picnic. Den vil kunne benyttes af de fleste, da den hovedsageligt er grusbelagt og uden nævneværdige forhindringer. Så tag familien, venner og evt. en picnickurv med ud i det grønne.

Udgangspunktet for 5 km-stien kan være fra begge af resortets hovedbygninger, og der er mulighed for parkering begge steder: 

> Lübker Lodge | Trent Jones Allé 3, 8581 Nimtofte
> Lübker Square | Lübker Allé 123, 8581 Nimtofte

Hunde er også vekomne på Hjertestien, men skal holdes i snor, og efterladenskaber skal samles op.

Natur ved Lübker

Varierende natur og rigt dyreliv

Naturmæssigt er området meget smukt med varierende natur i form af løv- og granskov, åer og søer. I  sommermånederne blomstrer en sjælden orkidé, hvilket blandt andet er grunden til, at dele af området er fredet og ikke må betrædes.

Du kan være heldig at se både rådyr, krondyr, egern og et stort fugleliv. Her vil man kunne spotte såvel små spurvefugle imellem træer og buske og store rovfugle, der svæver rundt over området spejdende efter et bytte. 

Du vil også kunne opleve flere imponerende fortidslevn på området – bl.a. en jættestue, som Nationalmuseet har genopbygget med enkelte nye dele.

 

Lubker Jaettestue Kig Ind

Respekt for naturen og kulturhistoriske fortidslevn

Da Lübker Golf & Spa Resort blev anlagt, foregik det i tæt samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening for at sikre, at bebyggelsen ikke ville forstyrre naturen og dyrelivets trivsel i området. Golfbaner, stier og bebyggelse er således naturligt integreret i omgivelserne for bedst muligt at bevare både fauna og plantevækst.

Hele det imponerende område trækker desuden linjer langt tilbage i historien. Man har mulighed for at se ikke mindre end 5.200 år bagud i tiden; på arealet nær Nimtofte Å ligger en fredet jættestue, som i 2007 blev genopbygget af Nationalmuseet, så den i dag fremstår i oprindelig stand.

Høje træer ved Lübkers golfbane

Stien er anlagt i samarbejde med Hjerteforeningen Syddjurs og XL Byg, Ryomgård

Glæd hjertet med motion 
Det er sjovt og dejligt at bevæge sig. Samtidig forebygger motion livsstilssygdomme. Motion forlænger livet og giver generelt større velvære. Derfor er det oplagt at begive sig ud i den friske luft og følge den smukke naturrute, hvad enten motionen foregår i højt eller lavt tempo. Hjerteforeningen anbefaler motion mindst 30 minutter hver dag. Du kan få mere inspiration til et aktivt liv med motion på hjemmesiden: hjertestier.dk

Hjerteforeningen Syddjurs 
Lübker Hjertesti er etableret i samarbejde med Hjerteforeningen Syddjurs og XL Byg, Ryomgård. Læs mere om lokalforeningens forskellige aktiviteter på: syddjurs.hjerteforeningen.dk

Sulten eller tørstig?


Efter en frisk gåtur kan du få stillet sulten eller kaffetørsten i Brasseriet i Lübker Lodge eller i caféen beliggende i Lübker Square.

Book bord på tel. +45 3840 8000.