Reglement for færden i området


PARKERING

Parkering er kun tilladt på de af resortet anlagte p-pladser. Kørsel og parkering i græsset og på stierne er ikke tilladt. Dog kan stierne benyttes i forbindelse med af- og pålæsning.

FÆRDSEL PÅ RESORTET

 • Højeste hastighed for kørsel på vejene i resortet er 40 km/t.
 • Til færdsel gennem resortet benyttes de anlagte stier. Disse stier må må af hensyn til sikkerhed og miljø kun ske til fods, på cykel eller i golfbil.
 • Vær opmærksom på risikoen for vildtflyvende golfbolde nær golfbanen.

FÆRDSEL PÅ LÜBKER GOLF COURSE

 • Spil på banen er kun tilladt for medlemmer af Lübker Golf Klub samt betalende greenfee gæster.
 • Øvespil eller anden færdsel og leg på banen er ikke tilladt.

Kørsel med golfcarts

 • Føreren skal være fyldt 18 år og have kørekort.
 • Al kørsel er omfattet den danske færdselslov.
 • Kørsel og ophold i køretøjet foregår på eget ansvar.
 • Det er ikke tilladt at opholde sig uden på køretøjet under kørsel.
 • Der må maks. være 2 personer i køretøjet.
 • Ved kørsel i beruset tilstand vil bilen blive inddraget.
 • Golfbilen må kun anvendes på golfbanen, p-pladsen, området omkring Lübker Lodge samt ved Driving Range.
 • På golfbanen må der KUN køres på de anlagte stier samt fairways.
 • Der må IKKE køres i rough eller semi-rough.
 • De anviste markeringer for golfbil færdsel på banen skal følges.
 • Kørsel på, eller krydsning af Ramtenvej og Grenåvej er ikke tilladt.
 • Kørsel på Gjerrildstien er ikke tilladt – dog må stien krydses.

HUSDYR

Husdyr SKAL holdes i snor overalt. Efterladenskaber skal opsamles/medtages.

 

Reglement for ophold i boliger


Det påhviler lejeren, og dennes gæster, at behandle ferieboligen samt de omkringliggende arealer med hensynsfuldhed og sikre, at der ikke forårsages skade. Lejer er endvidere ansvarlig for, at lejer og dennes gæster ikke er til gene for andre på Lübker Golf & Spa Resort.

Der skal være ro fra kl. 22.00 om aftenen til kl. 6.00 om morgenen. Vi henstiller i øvrigt til de ordinære principper om god skik og hensyntagen til de omkringboende.

Ferieboligen samt tilhørende grund må ikke beboes af flere personer end det antal, der fremgår af bekræftelsen.

Skiltning og eventuelle anvisninger fra personalet skal respekteres. Lübker Golf & Spa Resort forbeholder sig retten til at kræve erstatning for beskadiget inventar i boligen. Sker der beskadigelse af inventar, skal dette straks meddeles til receptionen ved Lübker Lodge eller Lübker Square.

RYGEPOLITIK

Alle boliger er røgfri. Ved rygning udenfor skal de opstillede askebægre benyttes. Der må ikke efterlades cigaretskodder på stier eller i naturen.

AFFALD

Køkkenaffald, pap, papir og flasker sorteres og lægges i separate affaldsbeholdere, som findes bl.a. ved Lübker Allé 120 i område Syd, ved boldbanen i område Nord og til venstre for Lodge-bygningen.

 • Stil ikke affaldet uden for boligen, da der er risiko for, at dyrene går i det.
 • Storskrald SKAL afleveres på genbrugsstationen. Nærmeste genbrugsstation ligger i Ryomgård på Industrivej.
  Find vej her

OPLADNING AF ELBILER

Det er IKKE tilladt at oplade elbil i feriehusets stikkontakter. Vi henviser til en af de 14 ladestationer, som er placeret ved vores hovedbygninger Square og Lodge. Opladning og betaling foregår via HomeCharge app og med ladestik Type 2. 

AFREJSE

Afrejse sker senest kl. 10.00 på afrejsedagen. Forlad venligst boligen i samme stand, som ved ankomst.

 • Luk vinduer
 • Sluk lys, elartikler m.m.
 • Affald sorteres og lægges i affaldscontainerne.