Lübker Golfbane

Formålet med støtteforeningen

Det bankende hjerte bag Lübker Golf Klub

I efteråret 2018 blev støtteforeningen Lübker Friends etableret. En støtteforening, hvis formål er at fremme et rent miljø til gavn for både flora og fauna samt at virke til gavn for den fysiske og mentale folkesundhed, med udgangspunkt i de fysiske rammer for Lübker Golf Resort og de faciliteter og aktiviteter, dette til enhver tid rummer.

Forudsætningen for opretholdelse af støtteforeningens godkendelse som almennyttig forening er minimum 300 medlemmer, og at medlemskontingent kan dække de løbende administrative omkostninger.

Opnå eksklusive medlemsfordele som en del af Lübker Friends

Som medlem af Lübker Friends yder du støtte indirekte til Lübker Golf Klub samt får adgang til et eksklusivt fordelsprogram:

50% rabat på køb af rangebolde
Træn dit golfsving på Trackman Range. Som medlem kan du trække bolde til halv pris.

10% rabat i Lübker Proshop
Forkæl dig selv med det nyeste golfudstyr og tilbehør til fordelagtige priser.

10% på køb af egne drikkevarer i Brasseriet
Nyd dine yndlingsdrikke med 10% rabat, mens du slapper af og nyder atmosfæren i vores hyggelige Brasserie.

Kontingent og betaling

Kontingentet er kr. 300,- pr. år, som løber fra den 1/11 – 31/10.

Beløbet bedes overført til MobilePay #359376 i forbindelse med indmeldelse via formularen nedenfor.

Venligst oplys dit DGU-nummer i noten.

I tilfælde af at du ikke er medlem i Lübker Golf Klub, bedes du anføre indbetalers navn i stedet.

OPSIGELSESBESTEMMELSER

Medlemskab er bindende for regnskabsåret, og udmeldelse kan ske med én måneds varsel inden starten på det efterfølgende regnskabsår eller senest 30. september. Såfremt udmeldelse ikke sker rettidigt, fortsætter medlemskabet det kommende regnskabsår på de vilkår, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling.

Indmeldelse som medlem i Lübker Friends

Undertegnede ønsker at støtte arbejdet i foreningen Lübker Friends, CVR-nr. 39894777, og jeg indmelder mig herved som medlem, idet jeg samtidig accepterer de oplyste vilkår herfor.

Formularen bedes udfyldt for hvert enkelt medlem, således betalingen kan registreres iht. navn og DGU-nummer.


Vi gør opmærksom på, at der gælder særlige vilkår og kontingentopkrævning ved boligejere, som ikke er med i resortaftalen. Disse vilkår kan oplyses ved henvendelse til Lübker Friends på mail lubkerfriends@lubker.com