Lokalregler for spil på Lübker Golf Course

Banemarkeringer 
Afstandsmarkeringer er til midtgreen

Hvide markeringer: Out of Bounds
Røde markeringer: Strafområde
Røde og Blå pæle med Grøn top: Miljøbeskyttelsesområde med Adgangs- og Spilleforbud
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå markeringer med Sort top: Areal under reparation med Spilleforbud

 Alle markeringspæle og –plader, veje og stier, samt afstandsmarkeringer er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16.1.

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

Sky Course hul 1

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 1 og 9 frem til strafområdet, er kun gældende ved spil af hul 1. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.

 

Droppezone og Adgangsforbud: Sky Course hul 1   

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på Sky 1, efter at have krydset grænsen mellem de 2 sort/hvide pæle, skal spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1(d), eller ved at placere en bold i droppezonen på den DZ markerede måtte.

 

Droppezone og Adgangsforbud: Sky Course hul 9

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet på Sky 9, skal spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1(d), eller ved at placere en bold i droppezonen på den DZ markerede måtte.

 

Droppezone og Adgangsforbud: Forest Course hul 1

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet markeret med røde pæle med grøn top (området er miljøbeskyttet område med adgangs- og spilleforbud), skal spilleren tage lempelse med ét strafslag enten efter Regel 17.1(d), eller ved at droppe en bold i droppezonen ved rødt teested. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.

 

Forest Course hul 3

Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i strafområdet markeret med røde pæle med grøn top, skal spilleren tage lempelse med ét strafslag efter Regel 17.1(d). 
Området er miljøbeskyttet område med adgangs- og spilleforbud.

 

Sand Course hul 9 og Forest Course hul 9   

Provisorisk bold for en bold i et strafområde 
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på Sand 9, og/eller i området omkring søen på Forest 9, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d, eller ved at placere en bold i droppezonen foran hvid tee på Sand 9 eller droppe en bold i DZ ved rød tee på Forest 9.

Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, medmindre den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid:

  1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
  2. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

                                                                                                             

 Sprinklere:

Lempelse for gene fra en sprinkler tages efter Regel 16.1, med en ekstra mulighed for lempelse, når sprinkleren er tæt på greenen og på spillelinjen: For en bold i det generelle område må spilleren også tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en sprinkler er på en rimelig spillelinje, og inden for to køllelængder fra greenen og fra bolden.

 

Myretuer:

Store eller hårde myretuer (som når de er store, hårde eller koniske i formen) på Sky 2 og 8, der ikke kan fjernes, er at betragte som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.

 

Alternativ spilleregel ved mistet bold:

Når en bold er mistet eller Out of Bounds, må spilleren, med 2 strafslag efter Standard Lokalregel E-5, droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede Out of Bounds grænsen eller skønnes mistet. “Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold, hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

 

Straf for overtrædelse af Lokalregel:

Hulspil: tab af hul – slagspil: 2 strafslag

 

OBS: ”Miljøbeskyttelses områderne” Markeret med Røde eller blå pæle med grøn top på Sky 1 og 9, Sand 4 samt Forest 1 og 3 er der ud over spilleforbud indført et Adgangsforbud. Det betyder, at området ikke må betrædes. Overtrædelser straffes efter klubbens ordensregler.

Se overflyvning over alle golfhuller

Vi har lavet overflyvning over alle golfhullerne på de tre sløjfer, så du kan se, hvad der venter af spændende udfordringer.